Een set van kernwaarden hebben de meeste bedrijven wel. ‘Simple Rules’ kunnen helpen deze kernwaarden heel concreet te maken. Daarnaast geven ze medewerkers houvast om zelf beslissingen te maken.

Ik denk dat zuiver hiërarchisch gestuurde organisaties de boot gaan missen. Je kunt alleen flexibel inspelen op ontwikkelingen als alle medewerkers het vertrouwen krijgen dat ze zelf beslissingen kunnen nemen als de situatie dat vereist. Het boek Simple Rules, How To Thrive In A Complex World van Donald Sull, lector aan de MIT Sloan School of Management, en Kathleen Eisenhardt, professor aan Stanford University helpt hierbij. Het zijn in feite logische handelingsregels voor complexe situaties. Maar dan wel heel specifieke regels, voor één cruciaal proces in de organisatie. Voor het nemen van beslissingen, voor het toewijzen van kapitaal of voor bottlenecks die het floreren van de organisatie in de weg kunnen staan

Klik hier om de volledige column te lezen op MT.nl