De twee kampen rondom nieuw leiderschap en organiseren lijken meer bezig met de discussie winnen dan inhoud leveren. Een suggestie voor een andere oplossing: de Prenaissance.

In de discussie rond anders organiseren zit een opmerkelijk felle (en koude) onderstroom. Niemand ontkent nog dat we ons opnieuw moeten zien te verhouden tot een wereld die bepaald wordt door toenemende complexiteit, door technologische en disruptieve ontwikkelingen. Maar de vraag welke nieuwe concepten we daarvoor moeten inzetten, leidt tot fikse polarisatie.

Klik hier om de volledige column te lezen op MT.nl