It’s not you, it’s the system, stupid!

De twee kampen rondom nieuw leiderschap en organiseren lijken meer bezig met de discussie winnen dan inhoud leveren. Een suggestie voor een andere oplossing: de Prenaissance. In de discussie rond anders organiseren zit een opmerkelijk felle (en koude) onderstroom. Niemand ontkent nog dat we ons opnieuw moeten zien te verhouden tot een wereld die bepaald [...]