Wil je groeien in persoonlijke effectiviteit en efficiency? Dat ontkom je ar niet aan om de wie-vraag te stellen.

In mijn vorige blog had ik het over het stellen van de juiste vragen. Van de talloze denkbare vragen zijn bij bedrijven en organisaties momenteel de ‘wat’- en de ‘hoe’-vragen dominant, die passen prachtig bij het heersende maakbaarheids- en beheersbaarheidsparadigma. 

‘Wat-vragen’, om te beginnen, hebben te maken met het doen van de goede dingen, met effectiviteit. ‘Hoe-vragen’ gaan over de dingen goed doen, over efficiency. Veel managers en andere leidinggevenden zijn geneigd om zich te focussen op deze twee soorten vragen. Lastiger wordt het wanneer er ‘wie-vragen’ aan bod komen. Die zijn van een heel andere orde. Hiermee verlaat je het zwart-wit universum van effectiviteit en efficiëntie, en begeef je je op het niveau van ambivalentie en subtiliteit.

Klik hier om de volledige column te lezen op MT.nl